Z

日程表

更新日:2017年06月01日

2017年 2018年
   4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月  4月  5月
PTA総会   20日                        
役員会 15日 13日
20日
10日 1日 26日     4日 16日 20日 17日 3日    
常任委員会 15日
新旧
  10日   26日     4日     17日      
役員推薦委員会       1日 26日     4日 16日 20日 17日 3日    
ホームページ委員会     10日 1日 26日       16日   17日      
予算委員会   13日   1日       4日 16日   17日 3日    
西部南地区
PTA連合会
  12日
新旧
27日
総会
16日   10日   13日   8日   9日      
東京都公立高等学校
PTA連合会
  18日
新旧
10日
総会
2日
東京地区大会
                   
全国高等学校
PTA連合会 静岡大会
        24〜
25日
                 
後援会     3日
総会
                     
学校運営連絡協議会   20日         14日       10日      
入学式 卒業式 7日
入学式
                    14日
卒業式
   
公開授業
            
1年保護者会     3日         18日   27日        
2年保護者会 15日   17日       14日     27日        
3年保護者会 15日   3日     16日   18日            
しらかし祭           2〜3日                
体育祭           8日                
合唱祭                     2日      
学校説明会             1日
8(G)
5日
26(G)
      26日    
新旧歓送迎会
懇親会、親睦会
15日
役員
20日
新旧
3日
1,3年
17日
2年
    16日
熱血
               
進路講演会     14日
3年
        1年
2年
           
一般会員用の資料
役員委員用の資料
過去の資料