Z

日程表

更新日:2016年06月01日

2016年 2017年
   4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月  4月  5月
PTA総会   21日                        
役員会 16日 14日
21日
11日 2日   24日   5日 17日 7日 18日 4日    
常任委員会 16日
新旧
  11日     24日   5日     18日      
役員推薦委員会       2日   24日   5日 17日 7日 18日 4日    
ホームページ委員会     11日 2日   24日     17日   18日      
予算委員会   14日   2日       5日 17日   18日 4日    
西部南地区
PTA連合会
15日
新旧
28日
総会
                       
東京都公立高等学校
PTA連合会
  18日
新旧
4日
総会
9日
東京地区大会
                   
全国高等学校
PTA連合会 千葉大会
        24〜
25日
                 
後援会   14日
総会
                       
学校運営連絡協議会     11日       15日       18日      
入学式 卒業式 7日
入学式
                    15日
卒業式
   
公開授業 16日 14日 4日
11日
    17日
24日
8日
29日
5日
19日
26日
  21日        
1年保護者会     4日         19日   28日        
2年保護者会 16日   18日       15日     28日        
3年保護者会 16日   4日     17日   19日            
しらかし祭           3〜4日                
体育祭           9日                
合唱祭                     3日      
学校説明会             1日
8(G)
5日
26(G)
      27日    
新旧歓送迎会
懇親会、親睦会
16日
役員
21日
新旧
4日
1,3年
18日
2年
    24日
熱血
               
進路講演会     3年         1年
2年
           
一般会員用の資料
役員委員用の資料
過去の資料